intro

اساتید

آیناز رزم جو   دبیر تومر (Tömer)
radio_button_unchecked دانشجوی زبان و ادبيات فرانسه در دانشگاه تبريز
radio_button_unchecked دارای مدرك c1 تومر با نمره ٩٠
radio_button_unchecked سابقه برگزاری بيش از ٥٠٠ كلاس آنلاين
radio_button_unchecked مسلط به ٥ زبان زنده دنيا
رامين باقرزاده   دبیر IQ
radio_button_unchecked تدریس تضمینی بيش از ۳ سال ریاضی و هندسه و هوش و پرابلم یوس
radio_button_unchecked ارائه کتاب حل تشریحی آزمون های یوس برای اولین بار در ایران
radio_button_unchecked جز تاپ ترین دبیر های یوس ایران